19 november 2017

De Noordwijkse Woningstichting

De NWS is een van onze grootste partners in het realiseren van een woonplek in Noordwijk. We zijn begin 2017 door hen benaderd voor een eerste gesprek waarin zij aangaven plannen te hebben voor kleine verplaatsbare woningen. Binnen dit plan willen zij ook ruimte maken voor Tiny houses en hebben ons gevraagd om samen op te trekken naar buiten. De plannen waren toen nog in een beginstadium en gaf ons de kans dit proces van dichtbij mee te maken.

Wij zijn hier, met de initatiefgroep, natuurlijk op in gegaan en inmiddels hebben we al vele gesprekken en afspraken gehad. Zij hebben er zelfs voor gezorgt dat wij al bijna 2 jaar in ons huisje wonen, we hebben onze eerste twee locaties in Noordwijk van hen gehuurd!

Hoewel hun project Verplaatsbare woningen, waar wij onderdeel van uitmaken, nog niet in de planning ligt vanwege het ontbreken van een geschikte locatie hopen we er wel op een dag onderdeel van te mogen uitmaken!