6 augustus 2016

Locatie

Maar waar zouden we ons huis straks gaan plaatsen, waar gaan we (al dan niet tijdelijk) wonen? We hadden al vrienden die ons een plek aanboden maar we hadden zelf ook ook wat mooie plekjes in Noordwijk gespot.

Dit traject was het lastigste van allemaal omdat we het niet zelf in de hand hadden. Waar begin je en hoe kun je de belangrijke mensen overtuigen van je plan en ideeën. Belangrijk voor ons was dat we het volgens de regels zouden doen en in alle openbaarheid. 

Onderzoek
Het is aan te raden om ook eerst wat fieldsearch uit te voeren. Stel je er vooraf op in dat dit taaie kost gaat worden, maar houd vol! Het gaat je echt helpen. Kijk op de website van de gemeente naar de omgevingsvisie, toekomstplannen, bouwplannen, wie zitten er in de gemeenteraad en uit welke politieke partijen zijn de wethouders? Zoek op hun websites naar hun plannen en standpunten. Alles waarvan je denkt dat het belangrijk kan zijn noteer je. Dat wordt de basis van je beredeneringen als je eenmaal in gesprek bent.

Eerste contact
Onze eerste stap was bellen naar de Gemeente Noordwijk. Je start heel simpel met vragen of er grond beschikbaar is voor Tiny Houses of andere innovatieve woonvormen. Hebben zij hierover al een standpunt of is het eerder ter sprake gekomen? Zijn er meerdere mensen die hier al vragen over gesteld hebben? Dat laatste bleek bij ons al het geval te zijn, 3 anderen hebben dit ook al eens gevraagd! Zij gaven ons de emailadressen en en we hebben met hen afgesproken! Lees hier hoe dat verder ging.

Verenig je (als dat kan)
We hebben op advies van de gemeente de Initiatiefgroep Tiny house Noordwijk opgericht zodat we een groter draagvlak bij de gemeente hebben. Hoe meer bewoners zich hierin interesseren en het dragen, hoe interessanter het wordt voor de gemeente. De oprichting is niet officieel, we hebben ons groepje gewoon zo genoemd en dat is voldoende. Je kunt ervoor kiezen om het vast te leggen als een echte stichting of vereniging maar daar komen weer rechten, plichten en verantwoordelijkheden bij kijken. Dat was niet nodig in ons geval. Met de initiatiefgroep hebben we weer de gemeente benaderd en een afspraak gemaakt.

Presenteer je plan
We mochten langskomen om ons verhaal te doen tegenover 2 wethouders en een ambtenaar. Wow! Dan moet je goed beslagen ten ijs komen. Iedereen heeft een onderwerp gepakt en is zich erin gaan verdiepen. Dat hebben we samengevat tot een goed verhaal, kort maar krachtig. Deze presentatie is beschikbaar via onze website en de Facebook van Tiny House Nederland. We hebben het uur vol gesproken en ze waren enthousiast. Wat zijn hun plannen, op korte en op lange termijn. Kennen zij dit concept, past het in hun plannen voor een duurzame toekomst en mogen wij een proefproject zijn waarmee zij wellicht een trackrecord kunnen opbouwen. We spraken af dat zij e.e.a. zouden informeren in de gemeente. We hebben hier toen ook een blog over geschreven.

Locatie?
Als je rond of door Noordwijk Binnen en Noordwijk aan Zee rijdt realiseer je je snel dat er veel grond is waar een Tiny House zoals Noordwijk Klein niet zal misstaan! Enkele van deze grondeigenaren stonden open voor de aanwezigheid van een leuke kleine huisjes met reuze gezellige mensen 😉 die ook veel interesse in de natuur, duurzaamheid en innovatieve woonvormen hebben. Maar daar kwamen de regels om de hoek kijken. Om ons op weg te helpen mochten we om tafel met de Planoloog van de gemeente. Wij hadden wel een lijst met mooie plekken en zelfs een plek met toestemming van de eigenaar! Maar dat ging dus niet. Met een dik boekwerk onder de arm kwam hij binnen en de boodschap was eigenlijk dat het nergens kon. Er moet woonbestemming op de grond zitten. Zit dat er, maar woont er al iemand dan zou er een tweede woonbestemming op moeten komen en dat kan niet. Daarbij hebben we in de bollenstreek te maken met een instantie die de kwaliteit van de bollengrond in de gaten houdt. Zij hebben ook regels en wensen. Maar hoewel we een beetje teleurgesteld waren, gingen we wel weer met een baal kennis naar buiten!

Kijkers
Na onze presentatie hebben we de wethouders ook uitgenodigd om te komen kijken bij de bouw. Door een miscommunicatie was initiatieflid Karl naar het gemeentehuis gegaan i.p.v. naar de bouwplaats. Gelukkig kon hij meerijden met de wethouders. Onderweg, een schuurtje passerend, zei een van de wethouders lachend;”Stop maar, we zijn er al!” 🙂 Maar naar binnen lopend en zien hoe ons huis op dat moment al vorm begon te krijgen was zijn reactie anders. Ze waren onder de indruk van het formaat en de afwerking. En het feit dat we alles zelf bouwden. Echt heel leuk om hen te mogen ontvangen en rondleiden. Dat moment heeft er denk ik ook voor gezorgd dat het ging leven. En daarom adviseer ik je om tijdens dit proces al te kunnen laten zien wat jouw eigen plannen, tekeningen of bouwproces is.

Inspreken
Deze 3 heren hebben ons plan gedragen binnen hun eigen partijen. Dat hebben we ook gemerkt toen we een aantal maanden later kwamen lobbyen op de inspreekavond van de gemeente. Je houd dan een soort spreekbeurtje bij elke partij en zij kunnen vragen stellen of opmerkingen geven. Dat kan je helpen om het draagvlak binnen de gemeenteraad te verhogen. Zij beslissen namelijk over veel onderwerpen! We kregen ook een aantal zeer kritische vragen waardoor je echt gedwongen wordt om na te denken. Best moeilijk op dat moment maar achteraf gaf de dame in kwestie – heel terecht – ook aan dat dat ook vragen zijn waarop zijn antwoord moeten kunnen geven als zij achter ons gaan staan. Lesson learned, wat zij moeten zich inderdaad kunnen verantwoorden tegenover iedereen in de gemeente!

Houd vol, lange adem nodig!
Inmiddels waren we al een tijd aan het bouwen maar nog niet dichter bij een woonplek. Het is een aantal keer ter sprake gekomen om ergens te wonen waar we niet gezien werden en dus illegaal zouden wonen. In dat geval zouden we met alle posts op social media en in gesprekken voorzichtig moeten zijn om geen slapende honden wakker te maken. En we waren al zo’n tijd in gesprek met de gemeente dat we het niet wilden riskeren om hen tegen de haren in te strijken. Blijven doorgaan dus.

En toen…
… werden we gebeld door de Noordwijkse Woningstichting. Zij waren op ons spoor gezet door de wethouder en we bleken overeenkomstige plannen te hebben! De NWS was bezig met de uitwerking van een plan voor kleine duurzame verplaatsbare woningen om op korte termijn goedkopere woningen te realiseren. Deze woningen zouden voor een periode van ongeveer 10 jaar geplaatst worden om zo de woningnood te verlichten in de laagste huursegmenten. We zijn op gesprek gegaan en dat was zeer positief. We mochten aansluiten bij de presentaties over de woningen die zij in gedachten hebben en konden daar ook weer onze kennis en ideeën delen. In relatief vroeg stadium hebben ze dit ook gedeeld in de pers. Een plan zo groot als dit is niet in en handomdraai te organiseren, daar gaat veel tijd overheen.

Tijdelijke eerste plek
De NWS heeft ons toen aangeboden dat wij tijdelijk op een stuk grond van hen mochten wonen, tijdens de bouw van een nieuw complex. Dat kan omdat er t.b.v. de nieuwbouw wel al een woonbestemming op de grond zit maar er wonen nog geen mensen (de bouw is nog bezig). Ohw Yeaaaaah, nu ‘alleen’ nog de vergunning hiervoor aanvragen… We voldoen natuurlijk aan weinig regels van het bouwbesluit maar we konden ze wel allemaal weerleggen dat wonen in dit huis prettig en veilig is. Een paar weken na de ingestuurde aanvraag zijn we op vakantie gegaan en tijdens onze vakantie kregen we het verlossende woord: de vergunning is gegund! We konden eindelijk in ons huisje gaan wonen, die al een paar weken klaar was!!! Dat was het beste gevoel ever!!! We hadden er vertrouwen in maar toch blijft het spannend. En ik moet zeggen, zonder de constante begeleiding en hulp van Marielle van de Gemeente Noordwijk en de hulp van de heren Van Duin en Guijt van de NWS hadden we dit niet zo snel (1,5 jaar) kunnen realiseren!!

Tijdelijke tweede plek
Helaas verliep het project ‘Verplaatsbare woningen’ van de NWS niet zoals gedacht. Nadat Noordwijk door een fusie en verkiezingen een nieuwe gemeenteraad kreeg zijn de plannen in de wacht gezet met kans dat het niet doorgaat. De nieuwe gemeenteraad heeft heel andere plannen en dit betekende dat wij heel snel een plan B moesten uitwerken. Wederom samen met de NWS en gemeente zijn we eind februari verhuisd naar een andere tijdelijke plek. En ondertussen zijn we gestart om naast ons gezamenlijke plan met de NWS, ook een eigen spoor te belopen om een plek te vinden waar we met meerder huisjes voor minimaal een paar jaar kunnen wonen. Maar dat verloopt voor alsnog niet voorspoedig. We blijven maar belletje trekken, emails versturen, inspreken op bewonersavonden en politiek betrokken om wel in beeld te blijven. Ook al worden we soms moedeloos, en zien we om ons heen steeds meer gemeenten die zelf deze initiatieven opzetten, we blijven hopen en eraan werken want Noordwijk blijft onze favoriete woonplaats.

Lees meer over ons traject in deze blog.

Onze eerste woonplek op het Rederijkersplein in Noordwijk.