1 december 2016

Initiatiefgroep Noordwijk

Tiny House Noordwijk Klein breidt uit!
We zijn al vanaf de start een initiatiefgroep samen met Marijke en Arjan die gezamenlijk startten met activiteiten om Tiny Houses in Noordwijk mogelijk te maken. In de eerste samenstelling samen met Karl en Andrew. Later zijn zij gestopt met actieve bijdrage en in een later stadium zijn er anderen aan toegevoegd. Maar de basis blijft steeds gelijk met Arjan en Marijke.

Kennismaking
Los van elkaar waren we al aan het rondvragen over Tiny houses en Tiny living. Noordwijk is niet zo groot en we kennen gezamenlijk aardig wat mensen. Hierdoor zijn we via via aan elkaar voorgesteld en hebben we contact opgenomen. Op een zonnige zondagmiddag hebben we elkaar voor het eerst gesproken. Na deze kennismaking hebben we doorgepakt omdat we enorm op een lijn zaten. Wat willen we graag, passen onze plannen bij elkaar, willen we buren worden en veel met elkaar te maken hebben. Kortom: hele basale vragen die zonder moeite positief beantwoord werden! Zo gaaf om met elkaar te brainstormen en tot nog meer mooie plannen en initiatieven te komen!  

Een plan van aanpak
We hadden allemaal al wat stappen ondernomen en huiswerk gedaan. Tezamen werd dat een mooi plan waarmee we naar de gemeente zijn gegaan. Ook zij reageerden positief. Duurzaamheid is ook voor de gemeente zeer belangrijk dus willen we nog steeds) graag bijdragen aan het vergroten van de draagkracht onder bewoners en het plan om in 2030 energieneutraal te zijn.

Paralel daaraan hebben we, over de jaren, al veel contacten gelegd bij grondeigenaren, ondernemers en andere partijen die willen meedenken over geschikte locaties voor een Tiny house community. Helaas zijn we tot op heden nog steeds bezig met het zoeken naar een geschikte locatie voor langere duur.

Verenigen
Om een serieuze gesprekspartner te zijn voor de gemeente en andere partijen is het belangrijk om ons te verenigen. Als dat nodig blijkt willen we ons ook op papier gaan verenigen als stichting.

whatsapp-image-2016-12-01-at-22-43-43