De nieuwe Status Quo

Hoewel wij nu een heel fijne plek hebben – in ieder geval nog voor 2 jaar – zijn we niet alleen. We hebben nu een steady groepje mensen uit de gemeente Noordwijk die deze woonwijze nastreeft. Mede voor hen willen we het uiterste eruit halen. Daarom hebben we in de afgelopen periode sinds onze open brief weer een aantal acties richting de gemeente genomen om ons project verder te brengen. Om de urgentie te blijven benadrukken.

Terugblik: De woonvisie is in december besproken in de gemeenteraad. Alle leden van onze initiatiefgroep hebben toen ingesproken. Diverse partijen hebben hun steun uitgesproken: er is een amendement ingediend, er werd door een andere partij gehint op het uitbrengen van een motie rondom tijdelijk huisvestiging en anderen hebben aangegeven te blijven aandringen op hulp bij realiseren van alternatieve woonvormen. In januari 2021 is de woonvisie zonder al teveel wijzigingen vastgesteld en naar aanleiding daarvan hebben we een kritische open brief aan de gemeente gericht.

Vanwege de uitspraak van de wethouder dat zij willen faciliteren hebben we een lijst van 7 locaties ingeleverd via de ambtenaar met het idee om enkele opties (door ons!) verder te onderzoeken. Helaas was de reactie niet enthousiast en stond de brief vol met waarschuwingen, afwijzingen en voorbehouden. Maar er zitten 2 kansen bij die we nog wel kunnen najagen!

Onze eerste motie!

Nadat deze brief verstuurd was zijn we wederom benaderd door enkele partijen en 2 partijen hebben uiteindelijk een motie opgesteld. Onze eerste motie! Een derde partij gaf aan mee te willen tekenen en zo is hij ingediend. Ondanks dat we inmiddels natuurlijk voorzichtig zijn geworden zag ik (Wendy) het wel redelijk positief in, mede vanwege de reacties vanuit de diverse partijen in de afgelopen periode. De teleurstelling was daarom toch wel groot toen uiteindelijk zelfs de partijen die zich tegenover ons positief uitlieten alsnog tegenstemden! De motie werd 8 tegen 19 weggestemd. En de beredenering…. Zelfs met goede toelichtingen halverwege het onderwerp werd het toch nog om voor ons vage redenen afgewezen. Ik kon mijn teleurstelling niet onder stoelen of tafels steken. Jullie stonden er toch allemaal achter? Jullie vinden het toch zo’n goed en duurzaam plan, daar kan Noordwijk toch wel een stukje ruimte voor vinden? Dit zijn jullie woorden, politieke partijen van Noordwijk die tegen hebben gestemd…..

Verkeerde aanname

Het idee dat maar blijft leven bij iedereen is dat men een keuze moet maken tussen tiny houses en (semi) permanente eventueel gestapelde woningen. Van die laatste optie zijn er natuurlijk meer te plaatsen op dezelfde oppervlakte. Maar het wil er maar niet in dat het geen of-situatie is! Er zijn diverse beoogde bouwlocaties binnen Noordwijk, men gaat niet nu direct op alle locaties tegelijk bouwen. Waarom kan men dan niet 1 locatie, waar voorlopig nog niet gebouwd gaat worden, alvast beschikbaar stellen voor Tiny houses? Nogmaals, de tiny houses komen niet in plaats van nieuwe woningen maar totdat deze nieuwe woningen gebouwd worden!

Wij begrijpen wel waarom initiatiefnemers in Noordwijk murw geslagen worden, als je steeds weer tegen die onwilligheid aanloopt. Een dag na de stemming sprak ik een initiatiefnemer van een heel ander onderwerp maar onze verhalen waren exact hetzelfde. Men wil het niet snappen, of men snapt het juist heel goed maar wil iets anders zonder gezichtsverlies op te lopen of alleen als zij het op hun conto kunnen schrijven.

Goed, inmiddels voel ik me alsof ik dat irritante mugje ben die in de nacht om je hoofd heen vliegt en zwiepende armen ontwijkt. Voordat ik doodgeslagen wordt moet ik me maar eens koest gaan houden bij de gemeente en de gemeenteraad want het zuigt de energie uit me.
Verwar dit alsjeblieft niet met: “Laat maar zitten, ik kap ermee.” Want, zoals ik ook in de vorige brief eindigde: “Wij geloven in onze woonvorm, het is een passie, een overtuiging.” Dat kun je niet loslaten.

Gelukkig zijn Timothy en ik niet alleen, samen met de mede-initiatiefleden gaan we dus actief door met het zoeken naar mogelijkheden. We hebben alweer interessante gesprekken gehad. De aanhouder wint, toch?